ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ขาฉิ่งปรับระดับก็มีทั้งที่เป็นเหล็กและสแตนเลส 

แต่ก็มีขาฉิ่งปรับระดับแบบฐานพลาสติก ก็ได้รับความนิยมเหมือนกัน แต่ติดตรงที่รับน้ำหนักได้ไม่มาก และราคาสูง แต่การดูแลรักษาทำได้ง่าย 

ขาฉิ่งปรับระดับแบบฐานพลาสติก ( leveling glides ) ก็มีตั้งแต่ฐาน 50,60,70,80,100,120 mm.

และก็มีขนาดเกลียวตั้งแต่ M8,M10,M12,M16,M20 ทั้งวัสดุที่เป็นเหล็กชุป และสแตนเลสไว้ให้เลือกกัน 

ซึ่งขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก ก็มีทั้งที่เป็นหัวลูกบอล และแบบ Fix 

หากแต่แบบหัวลูกบอล จะมีองศาในการวางบนพื้นเอียงได้ดีกว่าแบบ Fix นั่นเอง

ขาฉิ่งปรับระดับแบบฐานพลาสติก ก็มีขนาดให้เลือกตามตารางข้างล่างนี้

ขาฉิ่งปรับระดับพลาสติก

1.ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 50 mm.

2.ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 60 mm.

3.ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 80 mm.

4.ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 80 mm. ยึดพื้น

5.ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100 mm.

6.ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100 mm. ยึดพื้น

ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 50
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 60
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 80
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100
สอบถามข้อมูลทางไลน์ OA
< 0 min
Respone Time
> 0 %
Respone Rate