Conveyor Components

ขาปรับระดับพลาสติก leveling glides

ขาปรับระดับฐานพลาสติก

ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ขาฉิ่งปรับระดับก็มีทั้งที่เป็นเหล็กและสแตนเลส 

แต่ก็มีขาฉิ่งปรับระดับแบบฐานพลาสติก ก็ได้รับความนิยมเหมือนกัน แต่ติดตรงที่รับน้ำหนักได้ไม่มาก และราคาสูง แต่การดูแลรักษาทำได้ง่าย

ขาฉิ่งปรับระดับแบบฐานพลาสติก ( leveling glides ) ก็มีตั้งแต่ฐาน 50,60,70,80,100,120 mm.

และก็มีขนาดเกลียวตั้งแต่ M8,M10,M12,M16,M20 ทั้งวัสดุที่เป็นเหล็กชุป และสแตนเลสไว้ให้เลือกกัน 

ขาฉิ่งปรับระดับแบบฐานพลาสติก ก็มีขนาดให้เลือกตามตารางข้างล่างนี้

ขาฉิ่งปรับระดับพลาสติก
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 50
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 60
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 80
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100
ขาฉิ่งปรับระดับฐานพลาสติก 100
สอบถามข้อมูลทางไลน์ OA
< 0 min
Respone Time
> 0 %
Respone Rate

One thought on “ขาปรับระดับพลาสติก leveling glides

Comments are closed.