มือจับหมุนล๊อคชนิดเกลียวตัวผู้ Adjustable Handle Knob

Posted Posted in Conveyor Components, Table Top Chain Conveyor

Adjustable Handle Knob หรือ มือจับหมุนล๊อคชนิดเกลียวตัวผู้ M A B C D E F G H Kg Code Price M6 43 50 35 21 12 6 13 25 0.08 NMEC-AHKM6 210 M8 65 73 46 26.5 15 8 17 30 0.08 NMEC-AHKM8 300 M10 83 93 57 33.5 19 10 22 40 0.09 NMEC-AHKM10 450 M12 104 […]