ลิ่มส่งกำลัง

Posted Posted in Conveyor Components, Transmission Part

   ลิ่ม ( keys ) เป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน ซึ่งใช้ยึดชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ เช่นเฟือง ( Sprocket ) พูลเล่ย์ ( Pulley ) หรือคัปปลิ้ง ( Coupling ) เข้ากับเพลา การที่จะใช้ลิ่ม (Keys) ยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันได้ จำเป็นต้องทำร่องลิ่มบนเพลาเสียก่อน    ลิ่ม ( Keys ) ที่ใช้กันตามท้องตลาดก็มีหลายแบบเช่นลิ่มสี่เหลี่ยม ลิ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลิ่มวงเดือน มีทั้งวัสดุที่เป็นทั้งเหล็กแข็งและแสตนเลส ลิ่มเหล็กที่ใช้ก็จะเป็น เหล็ก S45C.