Modular Belt Conveyor สายพานลำเลียงโมดูล่าร์

Posted 16 CommentsPosted in Modular Belt Conveyor

Modular Belt Conveyor หรือสายพานลำเลียงแบบพลาสติกโมดูล่า รัศมีในการโค้งได้เท่าไร ต้องคำนวณอย่างไร เรามีคำตอบครับ < 0 min Respone Time > 0 % Respone Rate สายพานพลาสติก โมดูล่า หรือ Modular Belt Conveyor คือสายพานแบบโมดูลาร์ประกอบในรูปแบบการก่ออิฐ คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถสร้างความกว้างและความยาวได้แทบทุกชนิด ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์หมุนถุง, อุปกรณ์กระแทกถุง, ระบบส่งลมและพื้นที่พลาสติกสำหรับติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ และพวกอุปกรณ์ Modular Belt conveyor ก็มีอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งกระบวนการ ผลิตแบบโมดูลาร์ คือเป็นการถักหรือสานต่อ ๆ กัน และมีใช้งานประกอบกระบวนการผลิตยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย More of Conveyor System