สกรูเกลียวเหล็กปลายตัดผ่าร่อง T+BT ขนาด M5x20 mm. : HSTBT-M5L20

Posted Posted in Conveyor Components, Cross Truss Head Cut-Thread Flat-End Screws, Cut-Thread Flat-End Screws, Nuts and Bolt, Screws

สกรูเกลียวเหล็กปลายตัดผ่าร่อง T+BT ขนาด : M5 ความยาวสกรู : 20 mm. วัสดุ : เหล็ก การชุบผิว : ชุบรุ้ง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/hstbt-m5l20/

สกรูเกลียวเหล็กปลายตัดผ่าร่อง T+BT ขนาด M5x15 mm. : HSTBT-M5L15

Posted Posted in Conveyor Components, Cross Truss Head Cut-Thread Flat-End Screws, Cut-Thread Flat-End Screws, Nuts and Bolt, Screws

สกรูเกลียวเหล็กปลายตัดผ่าร่อง T+BT ขนาด : M5 ความยาวสกรู : 15 mm. วัสดุ : เหล็ก การชุบผิว : ชุบรุ้ง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/hstbt-m5l15/