หัวน็อตล็อคเตเปอร์ ขนาด M10x1.5 mm. ขอบ 17 : TP-M10-1.5

Posted Posted in Conveyor Components, Nuts, Nuts and Bolt, Prevailing torque Lock Nut

หัวน็อตล็อคเตเปอร์ ขนาด : M10 เกลียว : 1.5 mm. ขอบ : 17 วัสดุ : เหล็ก การชุบผิว : ชุบรุ้ง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/tp-m10-1-5/

หัวน็อตล็อคเตเปอร์ ขนาด M10x1.25 mm. ขอบ 17 : TP-M10-1.25

Posted Posted in Conveyor Components, Nuts, Nuts and Bolt, Prevailing torque Lock Nut

หัวน็อตล็อคเตเปอร์ ขนาด : M10 เกลียว : 1.25 mm. ขอบ : 17 วัสดุ : เหล็ก การชุบผิว : ชุบรุ้ง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/tp-m10-1-25/