ข้อต่อตรงยูเนี่ยนแฟลย์ : 42×6

Posted Posted in 42-ข้อต่อตรงยูเนี่ยนแฟลย์, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อตรงยูเนี่ยนแฟลย์ 42×6 เกลียว : 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/42×6/