ข้อต่อทองเหลืองสี่ทางเกลียวใน : 3950×8

Posted Posted in 3950-ข้อต่อทองเหลืองสี่ทางเกลียวใน, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อทองเหลืองสี่ทางเกลียวใน 3950×8 เกลียว : 1/2″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3950×8/

ข้อต่อทองเหลืองสี่ทางเกลียวใน : 3950×6

Posted Posted in 3950-ข้อต่อทองเหลืองสี่ทางเกลียวใน, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อทองเหลืองสี่ทางเกลียวใน 3950×6 เกลียว : 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3950×6/