ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวนอก : 3650×8

Posted Posted in 3650-ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวนอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวนอก 3650×8 เกลียว : 1/2″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3650×8/

ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวนอก : 3650×6

Posted Posted in 3650-ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวนอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวนอก 3650×6 เกลียว : 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3650×6/