ข้องอสวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก 146x6x6

Posted Posted in 146-ข้องอสวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้องอสวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก 146x6x6 เกลียว : 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/146x6x6/

ข้องอสวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก : 146x5x4

Posted Posted in 146-ข้องอสวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้องอสวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก 146x5x4 เกลียว : 5/16″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/146x5x4/