แหวน E-Ring M9 เหล็ก : E-Ring-M9-S

Posted Posted in Conveyor Components, E-Ring, Nuts and Bolt, Steel

ความโตที่วงในของแกนล็อค (d) 9.0 mm ความกว้างที่ปากแหวนล็อค (H) 7.8 mm ความโตนอกของแหวน (D) 18.0 mm ความหนาของแหวน (t) 0.8 mm วัสดุ : เหล็ก (Steel) สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/e-ring-m9-s/

แหวน E-Ring M8 เหล็ก : E-Ring-M8-S

Posted Posted in Conveyor Components, E-Ring, Nuts and Bolt, Steel

แหวน E-Ring M8 ความโตที่วงในของแกนล็อค (d) 8.0 mm ความกว้างที่ปากแหวนล็อค (H) 6.9 mm ความโตนอกของแหวน (D) 16.0 mm ความหนาของแหวน (t) 0.8 mm วัสดุ : เหล็ก (Steel) สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/e-ring-m8-s/