หูปิ่นโต Latch snaplocks

Posted Posted in Conveyor Components, Snap locks

     หูปิ่นโต หรือ Snap Locks , คลิปล็อค หูล็อคถัง ตัวล็อค หูล็อค ทางบริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี ก็มีอยู่หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน ซึ่งโดยหลักก็มีอยู่ดั่งนี้คือ1. หูปิ่นโตแบบราคาประหยัด ( Economy Snap locks )วัสดุ : Steel Nickleวัสดุ : สแตนเลส SUS304Itemราคาแบบเหล็กชุปนิกเกิ้ลราคาแบบสแตนเลส SUS3041Model ” J001A ” @ 50;-Model ” J001B ” @ 95;-2Model ” J002A ” @ 55;-Model ” J002B ” @ 98;-3Model ” J103A ” @ […]