บัญญัติศัพท์ใหม่ นิวนอร์มัล

Posted Posted in blog

บัญญัติศัพท์ใหม่ เกี่ยวกับ COVID-19 เนื่องจากการมาของ COVID-19 ทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ขึ้นมา โดยราชบัญฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์ใหม่ ดังนี้ New Normal เขียนทับศัพท์ว่า นิวนอร์มัล หมายถึง ความปรกติใหม่ New Norm. หมายถึง บรรทัดฐานใหม่ อ่านเกี่ยวกับ New Normal ได้ที่: https://www.nmec.co.th/new-normal/

ชีวิตวิถีใหม่ “NEW NORMAL”

Posted Posted in blog

ชีวิตวิถีใหม่ “NEW NORMAL” • ใส่หน้ากากอนามัย วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน และพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวทุกครั้ง • เว้นระยะห่างจากคนอื่น 1-2 เมตรอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัด และใช้ขนส่งสาธารณะเท่าที่จำเป็น • พกถุงผ้าติดตัวตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการหยิบจับภาชนะกับผู้อื่น • ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น และออกจากบ้านเมื่อจำเป็นที่จะต้องเดินทางเท่านั้น • Work From Home และเรียนออนไลน์มากขึ้น • ออกกำลังกายจากที่บ้าน แทนการเข้า Fitness  • ทำความสะอาดร่างกายทันที เมื่อกลับถึงบ้าน • จ่ายเงินผ่าน Mobile Payment แทนการพกเงินสด • สั่งอาหารออนไลน์ Delivery บ่อยขึ้น • ล้างมือเป็นประจำทุก 30 นาที เมื่อออกนอกบ้าน