Confirm Payment

( กรุณาอ่านรายละเอียด ก่อนชำระค่าสินค้า )
ขั้นตอนและเงื่อนไขบริการส่งสินค้า

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ช่องทางสำหรับรับสินค้ามี 2 อย่างคือ

1. มารับสินค้าเอง ที่บริษัท ฯ ตามแผนที่

2. บริการส่งสินค้า โดยบริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด. ซึ่งบริการนี้จะมี อยู่ 2 เงื่อนไขคือ

2.1 ส่งสินค้าให้ลูกค้าฟรี โดยที่สินค้าที่สั่งซื้อ มีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาท. ทางเราจะบริการส่งให้ฟรี โดยทางบริษัท ฯ อาจจะเลือกส่งทางใด-ทางหนึ่ง ตามนี้คือ

  • 2.1.1 ส่งผ่านรถบริษัท ฯ
  • 2.1.2 ผ่านขนส่งเอกชน ( เก็บเงินต้นทาง )
  • 2.1.3 ผ่านไปรษณีย์ ( เก็บเงินต้นทาง )
  • 2.1.4 ผ่าน Kerry Express ( เก็บเงินต้นทาง )

2.2 ส่งสินค้าให้ลูกค้าพร้อมกับคิดค่าส่ง โดยที่สินค้าที่สั่งซื้อ มีมูลค่าต่ำกว่า 2,000 บาท.  โดยส่งผ่าน

  • 2.2.1 ผ่านขนส่งเอกชน ( เก็บเงินปลายทาง )
  • 2.2.2 ผ่านไปรษณีย์ ( เก็บเงินต้นทาง )
  • 2.2.3 ผ่าน Kerry Express ( เก็บเงินต้นทาง )

*** ซึ่งบางบริการ ทางเราต้องใช้วิธีประเมินเอา หากขาดทางบริษัท ฯ จะรับผิดชอบออกให้